To rent. To ride. To enjoy.

Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Cookies Filfri Bikes

1. Informacje ogólne

Dziękujemy za Twoją wizytę na stronie Filfri Bikes lub pobranie aplikacji Filfri Bikes. Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo istotna
W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności i Cookies („Polityka prywatności”) oraz aplikacji mobilnych.
Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.
W treści niniejszego dokumentu pragniemy poinformować o rodzaju gromadzonych przez Comdrev Sp. z o.o. w Szczecinku, ul. Cisowa 17, 78-400 Szczecinek, wpisaneą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000144745, REGON: 330055267, NIP: 673-000-79-63, kapitał zakładowy: 50 000zł wpłacony w całości, informacji w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.filfri.eu i aplikacji mobilnej Filfri Bikes: „Strona internetowa” oraz „Aplikacja mobilna”) oraz wyjaśnić, w jaki sposób informacje te są wykorzystywane.
Informujemy także, że na Stronie internetowej umieszczone zostały linki do stron zewnętrznych, które nie są objęte niniejszą Polityką prywatności. Oznacza to, że poprzez link zamieszczony na naszej Stronie internetowej nastąpi przekierowanie na zewnętrzną stronę internetową, za którą Filfri nie odpowiada, w szczególności nie odpowiada za zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących użytkowników korzystających z tych zewnętrznych stron internetowych.
Użytkownik korzystający ze Strony internetowej zgadza się na warunki określone w niniejszej Polityce prywatności.

2. Definicje
Wszelkie wyrażenia pisane z wielkiej litery w niniejszej Polityce posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie Systemu Filfri, chyba że inaczej postanowiono w Polityce prywatności.

Comdrev, Filfri, my, nasze – Comdrev Sp z o.o. w Szczecinku.

Klient – Użytkownik Systemu Filfri Bikes, który dokonał rejestracji w Systemie Filfri w dowolnym mieści, na stronie internetowej, zaakceptował Regulamin i Umowę, potwierdził rejestrację linkiem aktywacyjnym w wiadomości otrzymanej na podany podczas rejestracji adres email oraz uiścił opłatę inicjalną/kaucję w wysokości 19,00 zł brutto (słownie: dziewiętnastu złotych i 00/100).

Regulamin – Regulamin Systemu Filfri.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Comdrev – dostawca infrastruktury technicznej i teleinformatycznej. Filfri jest dostawcą systemu informatycznego, w którym rejestracja jest konieczna w celu korzystania z Systemu Filfri Bikes

Strona internetowa – strona internetowa należąca do Comdrev Sp. z o.o. w Szczecinku 
w ramach której świadczy swoje usługi pod adresem: http://www.filfri.eu

„Aplikacja mobilna” – aplikacja mobilna na urządzenia mobilne z systemem Android i iOS dostępna za darmo w sklepie Google Play, służąca użytkownikowi do rejestracji w systemie, dokonywania płatności, wypożyczania i rezerwacji roweru oraz zgłaszania jego usterek

FILFRI – działająca 24 godziny w ciągu doby infrastruktura techniczna i teleinformatyczna, oprogramowanie, urządzenia i rowery, służące realizacji usługi bezobsługowego, krótkoterminowego wypożyczania rowerów, określany w dalszej części Regulaminu również jako „Usługa” i „Wypożyczalnia”.

3. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych

Tak jak ma to miejsce w przypadku większości stron internetowych, w trakcie odwiedzania naszej Strony internetowej w sposób rutynowy zbierane są następujące dane: nazwa operatora (adres IP, anonimowo), strona internetowa, z której nastąpiło wejście na naszą Stronę internetową, odwiedzane podstrony Strony internetowej, typ przeglądarki oraz data i czas trwania wizyty. Informacje te są poddawane anonimowej ocenie i nie mogą być używane do identyfikacji osób odwiedzających Stronę internetową. Zbierane informacje są wykorzystywane wyłącznie w celu poprawy atrakcyjności i funkcjonalności Strony internetowej. W tym celu podjęliśmy niezbędne kroki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia przestrzegania przepisów w zakresie ochrony prywatności danych.

Ponadto, Comdrev może gromadzić i przetwarzać dane użytkowników w postaci imienia i nazwiska i adresu e-mail oraz ewentualnie innych danych podanych dobrowolnie przez użytkownika (np. numer telefonu) w celu przesłania zapytania lub przedstawienia uwag do działania Strony internetowej. W takim przypadku podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na pytanie. Przekazując dane osobowe użytkownik godzi się na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celach nawiązania kontaktu zwrotnego i udzielenia odpowiedzi na pytanie. W przypadku otrzymania danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, przechowujemy otrzymane dane w bezpieczny sposób. Dostęp do podanych danych osobowych użytkownika będą miały wyłącznie osoby posiadające szczególne uprawnienia do dostępu do tych danych osobowych.
Otrzymane w ww. celach dane osobowe możemy udostępniać osobom trzecim wyłącznie w celu nawiązania kontaktu zwrotnego i udzielenia odpowiedzi na pytanie, oraz gdy jest ku temu podstawa prawna.

Odbiorcami danych osobowych klientów mogą być:

a) podmioty działające na nasze zlecenie w naszym imieniu, które dostarczają i wspierają systemy teleinformatyczne Comdrev jako operatora systemu Filfri (ogólną infrastrukturę teleinformatyczna, pocztę elektroniczną, itp.).
W przypadku podmiotów świadczących usługi na rzecz Comdrev (tj. działających na jego zlecenie i w jego imieniu), Comdrev zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych, a dane zostaną powierzone jedynie podmiotom gwarantującym odpowiedni poziom bezpieczeństwa powierzanych danych osobowych.
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, prawo żądania ich sprostowania oraz prawo żądania ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem zasad wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. Otrzymane dane osobowe będę przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie. W momencie, gdy przechowywanie danych nie będzie dłużej potrzebne, zostaną one usunięte lub zanonimizowane w bezpieczny i trwały sposób, albo też dostęp do nich zostanie zablokowany w zakresie, w jakim wymagają tego właściwe przepisy o retencji danych osobowych.
Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Strona internetowa, na którą użytkownik jest przekierowywany w celu dokonania rejestracji w Systemie Filfri używa szyfrowanej transmisji danych (SSL), co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twoich danych przez nieupoważnione systemy lub osoby.

4. Pliki cookies

Kiedy odwiedzasz naszą Stronę internetową, możemy wysłać cookies do Twojego komputera lub urządzenia, z którego korzystasz. Używamy plików cookies po to, aby pamiętać Twoje preferencje oraz aby zapoznać się ze sposobem korzystania przez Ciebie ze Strony internetowej.
Pliki cookies są wykorzystywane w celu identyfikowania użytkownika i poprawnego przypisywania im danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt na Stronie internetowej.
Używamy zarówno czasowych (na jedną sesję), jak i stale działających plików cookies. Możesz usunąć cookies ze swojej przeglądarki w każdym czasie albo zablokować umieszczanie cookies na swoim sprzęcie, może to jednak mieć wpływ na funkcjonowanie naszej Strony internetowej lub nawet ją zablokować.
Pliki cookies nie są wykorzystywane przez Filfri w celach reklamowych.

Użycie Aplikacji
Podczas korzystania z Aplikacji, w obsługujących je sklepach, automatycznie zbierane są statystyki użycia aplikacji. Dane te nie są jakimikolwiek danymi osobowymi i nie pozwalają na zidentyfikowanie tożsamości użytkownika Aplikacji.


Geolokalizacja
Usługi geolokalizacji wykorzystywane przez Aplikację służą jedynie do określania położenia Użytkownika od stacji w celu wypożyczenia roweru. Tylko użytkownik znajdujący się przy stacji może wypożyczyć rower z aplikacji mobilnych. Aplikacja informuje Użytkownika o fakcie zbierania danych geolokalizacyjnych podczas instalacji. Pozyskane dane są wykorzystywane w celu zaprezentowania informacji dopasowanych do lokalizacji - najbliższych stacjach rowerowych. Aplikacja nie śledzi, ani nie zapamiętuje (i nie przekazuje na żadne serwery) położenia Użytkownika w czasie korzystania z Aplikacji. Dane o położeniu pobierane są tylko wtedy, gdy wymaga tego skorzystanie z powiązanej z nimi funkcji wypożyczenia roweru lub zlokalizowania najbliższej stacji rowerowej

Aparat
Aparat w urządzeniu Użytkownika Aplikacji Filfri Bikes jest wykorzystywany wyłącznie w celu zeskanowania kodu QR znajdującego się w tylnej części roweru. Skanowanie kodu QR pozwala na łatwe i szybkie wypożyczenie roweru. Dane z aparatu nie są w jakikolwiek sposób wysysłane na serwer w celu ich dalszej obróbki. Korzystanie z aparatu wymaga wyrażenia zgody przez Użytkownika podczas instalacji aplikacji na urządzeniu

5. Google Analytics

Mimo, iż Comdrev nie korzysta z plików Flash cookie, niektórzy zewnętrzni usługodawcy, tacy jak np. Google Analytics, mogą korzystać z takich plików za pośrednictwem naszej Strony.
Pliki cookies są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze Strony internetowej przez użytkownika.
Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
Poprzez odpowiednią konfigurację Twojej przeglądarki możesz w każdym czasie uniemożliwić przechowywanie plików cookies (wyłączyć gromadzenie cookies oraz ich usunięcie). Niektóre funkcje naszej Strony internetowej mogą nie działać, jeżeli wyłączysz korzystanie z plików cookies. Nadal istnienie możliwość wyłączenia analizy przez Google Analytics poprzez włączenie funkcji opt-out-cookies.
Możesz zapobiec rejestrowaniu danych zgromadzonych w plikach cookies, a dotyczących korzystania ze Strony internetowej (w tym Twojego adresu IP) przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki, znajdującą się pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

6. Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka prywatności może być aktualizowana po to, aby odzwierciedlić takie zmiany, zmiany we właściwych przepisach prawa lub ulepszenia w zakresie przetwarzania przez Comdrev danych. Informacja o dacie wejścia w życie Polityki prywatności (także w nowej wersji) będzie umieszczona w treści Polityki prywatności.

W przypadku ewentualnych problemów, pytań lub sugestii dotyczących prezentowanych na Stronie internetowej informacji, a także pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt w następujący sposób:

- kontakt e-mailowy pod adresem filfri@filfri.pl
- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Comdrev Spółka z o.o, ul. Cisowa 17, 78-400 Szczecinek
Postaramy się wyjaśnić wszelkie wątpliwości.

Informujemy także, że każdy użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych.
Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 1.06.2020 r.

Feature Icon
Filfri

Rowery 3 generacji

Rower “stacyjny” przeznaczony do wypożyczania i zwracania tylko w stacji rowerowej Filfri

Feature Icon
Filfri

Rowery 4 generacji

Rower autonomiczny wyposażony w blokadę Filfri Smart Lock z modułem GPS. Nie potrzebuje stacji. Wystarczy mu zwykły stojak

Feature Icon
Filfri

Stacje rowerowe

piękny, funkcjonalny i niezależny element małej architektury “napakowany” technologią i zasilany energią słoneczną. Wprowadza rowerowy porządek przestrzeni miejskiej.

Feature Icon
Filfri

Dla miast i operatorów

Najważniejsze informacje o tym jak przygotować, wdrożyć i eksploatować rowery miejski działający w systemie Filfri 3 i 4 generacji

Aplikacja Filfri

Aplikacja Filfri – Polski Rower – pełen zestaw narzędzi ułatwiających korzystanie z systemu rowerowego w Twoim smartfonie. Zarejestruj się, zapłać, zeskanuj kod QR i ruszaj w drogę. Dla miłośników nocnej jazdy w sezonie 2019 wprowadziliśmy ciemny motyw aplikacji oraz obsługę różnych typów rowerów